HLEDÁM PRÁCI

Prvním krokem, který musí zájemce o služby agentury udělat, je kontaktovat nás. Je jedno, zda telefonicky, e-mailem, prostřednictvím formuláře na webových stránkách - prostě jakkoliv. Dalším krokem pak je dohodnout konkrétní podmínky zaměstnání, termíny a další náležitosti. Vycházíme ze skutečnosti, že postup při zaměstnání každého zaměstnanec je individuální. 

Blue_Vrtak.jpg
Old_Woman_2.jpg

Všem našim klientům poskytujeme služby, které se týkají nejenom vyhledání vhodného zaměstnavatele, ale zajišťujeme i další navazující služby a pomoc:

  • Pomoc s administrativou, která se týká dokumentů potřebných k pobytu a k pracovnímu povolení, což se týká především pracovníků, kteří pocházejí ze států mimo Evropskou unii (vyplnění potřebných žádostí, formulářů, apod.)

  • Zajištění podkladů pro získání pracovního povolení, resp. pracovního víza.

  • Zajištění ubytování našich pracovníků.

  • Pomoc při jednání s úřady.

  • Školení - jazykové kurzy, bezpečnostní proškolení, odborné proškolení a zácvik, apod.

  • Poradenské služby - pomoc při řešení osobních problémů, jak řešit životní situace podle legislativy v České republice, případně osobní asistence při jednání s úřady.

  • Pomoc v životních situacích, která zahrnuje například i otázky ubytování, dopravy, bankovních služeb, apod.

  • Právní pomoc, která je našim klientům okamžitě k dispozici - pomoc v situacích, které znamenají porušení zákonů České republiky, obhajoba v případech, kdy je nezbytná, apod.

  • Pomoc v dalších oblastech podle aktuální potřeby klienta.