NAŠE ČINNOST

Činnost Česko Evropské Agentury má svá pevně daná pravidla. Ta jsou určena legislativou České republiky a dalšími vyhláškami a předpisy. 

To znamená:

 • Zaměstnávat odpovědnou osobu, která splňuje zákonné podmínky.

 • Složit k rukám Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky kauci ve výši 500 tis. Kč.

 • Zaplatit pojištění společnosti pro případ úpadku společnosti tak, aby byl agenturním zaměstnancům zaplacen dohodnutý plat

 • .Zaplatit odpovědnostní pojištění společnosti, které pokryje případné škody způsobené klientovi, který zaměstnává agenturní pracovníky

Blue_Prumysl.jpg
Web Konzultace

​Zajistit veškeré náležitosti vůči

 • Finančnímu úřadu

 • Správě sociálního zabezpečení

 • Zdravotním pojišťovnám

 • Úřadům práce

 • Cizinecké policii

 • Úřadu bezpečnosti práce 

 • a řadě dalších institucí

Abychom zvládli celou agendu používáme vlastní, originální software, který byl vyvinut na základě znalostí a zkušeností při zajišťování celého procesu. Zahrnuje evidenci agenturních zaměstnanců i našich klientů a optimalizuje jak nabídku, tak poptávku.

© 2016 Česko Evropská Agentura, s.r.o.