A
A

B
B

C
C

A
A

1/3

Česko Evropská Agentura je držitelem všech požadovaných povolení Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, a to v celém rozsahu bez omezení, dále je členem Hospodářské komory. Má splněny veškeré další legislativní požadavky, tj. především složení kauce a firemní pojištění. CEA používá vlastní originální software pro evidenci a administraci klientů a komunikaci s úřady. Splňuje požadavky nařízení Evropské unie General Data Protection Regulation na ochranu osobních údajů.

People_2.jpg